ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರಶಂಸೆ

ಕಲರ್ ಡಾಪ್ಲರ್

1
QQ截图20200924152414

ಇಸಿಜಿ

QQ截图20200924152327
QQ截图20200924155459

ಯುಎಸ್ಬಿ ತನಿಖೆ

QQ截图20200227154655
QQ截图20200227155303

ಮಾನಿಟರ್

1
QQ截图20200227155224

ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ತನಿಖೆ

QQ截图20200227154556
QQ截图20200227154624

ಇನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಪಂಪ್

QQ截图20200227152820
QQ截图20200227155017

ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್

QQ截图20200227152649
QQ截图20200227155033